Daň z převodu nemovitosti – spočítejte si, kolik zaplatíte státu na dani

Daň z převodu nemovitosti neboli Daň z nabytí nemovité věci je poplatek odváděný státu při úplatném převodu nemovitosti nebo přechodu vlastnického práva k nemovitosti z jedné osoby na osobu druhou, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví. V některých případech se naštěstí daň z převodu nemovitosti neplatí, proto si raději zjistěte, jestli se tato vyjímka nevztahuje i na Vás.

O jaké případy se jedná? Třeba o novostavby nebo bezúplatný převod v rodině. Proto je potřeba se vždy informovat na místně příslušném Finančním úřadě, jestli se nevztahuje i na Váš případ. Samozřejmě pokud kupujete nemovitost přímo od nějakého prodávajícího, platbě daně z převodu se nevyhnete.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí musíte podat nejdéle do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém byl v Katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci.

Daň z převodu nemovitosti platí vždy nabyvatel

Od změn v roce 2016 už nejsou zmatky v tom, kdo má vlastně platit daň a kdo ne. Dříve to bylo věcí dohody a kupující s prodávajícím se dohodli na společné úhradě. Od listopadu 2016 je ale zákonem stanoveno, že daň z převodu nemovitosti platí vždy nabyvatel, tedy ten, na koho je nemovitost přepisována. Pokud máte podílové spoluvlastnictví (manželé, sourozenci, partneři), platí se vždy podle výše Vašeho podílu a každý podává své vlastní daňové přiznání k platbě této daně.

Kolik za daň z převodu nemovitosti zaplatíte?

Státem stanovená výše této daně je 4% z kupní nebo odhadní ceny. Vždy se platí z vyšší částky a vy si jednoduše spočítáte, kolik si musíte připravit navíc ke kupní ceně nemovitostí. Jak na to? Jednoduše. Buď si na kalkulačce vynásobíte kupní cenu nemovitosti koeficientem 0,04 (např. 1.500.000,- Kč kupní cena x 0,04 = 60.000,- Kč) a nebo si za každý jeden milion kupní ceny dáte stranou navíc 40.000,- Kč.

Počítejte s tím, že půjde o další znatelný náklad k Vaší hypotéce a ne každá banka poskytne peníze i na tuto platbu. Řešení je jednoduché. Nechte si ode mne spočítat hypotéku a získáte nejen výhodnější podmínky, kompletní hypoteční servis s předkonzultací, ale zároveň pro Vás zajistím i peníze na úhradu této daně.

Daň z převodu nemovitosti má stále nesrovnalostí

V listopadu 2017 třeba soud nařídil navrácení finančních prostředků poplatníkům za daň z převodu nemovitosti, protože Finanční správa požadovala vyšší částku z důvodu špatného výpočtu, kdy u některých nabyvatelů nemovitostí počítala do kupní ceny nemovitostí i DPH.

Daň z převodu nemovitosti má samozřejmě i spoustu odpůrců, stejně, jako každá další zbytečná daň. Během jednoho převodu nemovitosti se totiž mohou sejít platby hned několika daní a to na straně prodávajícího i kupujiciho. Mám na mysli nejen daň z převodu nemovitosti, ale již uváděnou DPH, daň z příjmů a třeba i dědickou daň.