Týká se Vás zrušení daně z nabytí nemovitosti? Vzor žádosti o vrácení daně

Alena Schillerová v počátku března 2020 svým prohlášením o záměru zrušit tuto daň zásadně zpomalila realitní trh. Lidé totiž vyčkávali s nákupem nemovitosti, protože bylo celkem reálné, že by ušetřili za platbu této nespravedlivé daně.

Po dlouhém půl roce konečně došlo ke zrušení daně z nabytí nemovitosti, které schválila sněmovna, a 18.9.2020 podepsal prezident. Tím byly splněný veškeré potřebné úkony a informace už vyšly ve Sbírce zákonů.

Koho se týká zrušení daně z nabytí nemovité věci?

V následujícím textu naleznete nejen podmínky pro zrušení nebo placení daně, ale také návod, jak postupovat pro navrácení již zaplacené daně včetně vzoru podání žádosti.

Jde o všechny, kteří nabyli nemovitost od prosince 2019. Zde je potřeba vycházet z toho, jak se datum nabytí dohledává. Podle zákona probíhá nabytí nemovitosti datem zápisu do Katastru nemovitostí. Není to tedy podle data provedení vkladu, ale dle data, kdy byla změna zapsána. Nepleťte si to s datem právního účinku, který je zpětně ke dni podání návrhu na vklad.

Potřebné informace získáte z Listu vlastnictví, který si můžete nechat vytisknout na každém Czechpointu (50 Kč/stránku), nebo si jej zakoupíte přímo na webu určeného k prohlížení záznamů v Katastru nemovitostí ( https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ). Platit můžete klasickou platební kartou.

V Listu vlastnictví, který je rozdělen na jednotlivé sekce dle typu záznamů, je v části „E“ informace o způsobu nabytí (koupě, dědictví, dar a pod.) a také tři data. Datum podpisu či platnosti nabývacího titulu, právní účinky provedení vkladu (v podstatě datum podání návrhu na vklad) a to, co nás zajímá, datum provedení zápisu. Poku zde máte datum do 1.12.2019 nebo později po tomto datu, tak se na Vás vztahuje zrušení daně z nabytí nemovitosti. Gratuluji. Pokud je zde datum před 1.12.2019, tak bohužel.

List vlastnictví

Je pravděpodobné, že List vlastnictví máte ve své složce, ve které je kupní smlouva a protokol o převzetí nemovitosti. To ale záleží, jestli toto realitní kancelář v rámci splnění podmínky pro výplatu peněz z úschovy zajistila nebo ne.

Jak dostanu zpět zaplacené peníze, když se mě týká zrušení daně z nabytí nemovité věci

Přesné instrukce poskytne Finanční úřad, kterému jste daň zaplatili. Podle návrhu zákona se bude vracet stejným způsobem, jako se vrací přeplatky. Dá se předpokládat, že v následujících měsících budou Finanční úřady zahlceny žádostmi o navrácení daně, takže bude třeba být trpělivý a pro jistotu se aspoň po týdnu po podání žádosti telefonicky přesvědčit, jestli byla žádost přijata, je kompletní a zpracovává se.

Obecně musí být žádost podána v souladu s § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů tj. písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou

  1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
  2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

K navrácení již zaplacené daně proto bude postačující, pokud přes svou datovou schránku, nebo na podatelně Finančního úřadu podáte tento vyplněný vzor:

STÁHNOUT VZOR NA VRÁCENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÉ VĚCI

Co také přináší zrušení daně z nabytí nemovitosti

Snížení limitu pro daňové odpisy zaplacených úroků – Další změnou ve spojitosti se zrušením je omezení limitu pro daňové odpočty ze zaplacených úroků u hypoték. Pro hypotéky podepsané do 31.12.2021 zůstává původní limit odpisu úroků 300.000 Kč/rok. U hypoték podepsaných po tomto datu je limit snížený na 150.000 Kč/rok. Toto omezení pocítí spíše ti, kdo splácí opravdu vysoké hypotéky.

Prodloužení limitu pro úhradu daně z příjmu při prodeji nemovitosti – Ten se prodlužuje z původních pěti let na deset let a toto prodloužení se týče nemovitostí nabytých po 1. lednu 2021.

Jak probíhala situace ohledně zrušení daně z nabytí nemovitosti?

18.9.2020 prezident republiky podepsal schválené znění zákona, a následně po zveřejnění ve sbírce zákonů dojde k jeho platnosti. Ve zveřejnění jsou pak přesně uvedeny veškeré možnosti a podmínky.

15.9.2020 – Poslanci schválili navržené znění zákona a tímto bylo vše předáno k podpisu prezidentovi.

Upraveno 8.7.2020 – Sněmovna schválila návrh na zrušení daně z nabytí. Prošel i návrh na ponechání daňových odpočtů u hypotéky. Sice se snížil limit daňového odpisu na 150.000 Kč, ale i tak je to ideální řešení. Nyní se jen čeká na schválení Parlamentem a podpis prezidenta republiky.

Upraveno 8.6.2020: Vláda právě schválila posun termínu pro podání přiznání daně z nabytí nemovité věci a úhrady této daně, a to až do 31.12.2020.

Upraveno 30.4.2020: Dnes v podvečer na tiskové konferenci oznámila ministryně financí Alena Schillerová, že dochází ke zrušení daně z nabytí nemovitosti. Tuto daň jste doposud platili při koupi nemovitosti, vyjma novostavby nebo družstevní podílu. Během posledních let už podala opozice hned několik návrhů pro zrušení této daně. Vždy bezúspěšně a dokonce i sama Alena Schillerová byla proti zrušení této daně. Není divu. Z každého milionu kupní ceny nemovitosti totiž platíte státu 40.000 Kč, a to už jsou opravdu velké peníze. Šlo o zásadní náklad, pokud jste si nechali spočítat hypotéku a vše s ní spojené.

Doufám, že pro Vás byl článek přínosný, a že jste si v něm zjistili, jestli se zrušení daně z nabytí týká i vás.

Řešíte situaci ve článku? Chcete nějaké upřesnění?
Pomohu vám s tím. Stačí jen odeslat tento formulář

Splňte si Vaše sny

jednoduše a s přehledem

Získejte postupný návod k finanční pohodě a dosažení vlastních cílů (bydlení, úspory, finanční nezávislost)
+ ZDARMA oblíbený e-book

e-book Proč se vám nedaří výhodněji spořit a investovat?

Děkuji za Váš zájem

Formulář byl odeslán

Odpovím Vám co nejdříve

S pozdravem Petr Pařízek