Daň z nabytí nemovitosti – co potřebujete a kolik zaplatíte státu na dani

POZOR ! V souvislosti s Koronavirem a krizovým opatřením vlády byla začátkem května 2020 zrušena daň z nabytí a zároveň upraveny podmínky pro daňové odpisy hypotéky. Více informací naleznete ZDE. Zbytek tohoto článku je spíše pro historické sledování vývoje.

Daň z nabytí nemovitosti neboli Daň z nabytí nemovité věci je poplatek odváděný státu při úplatném převodu nemovitosti nebo přechodu vlastnického práva k nemovitosti z jedné osoby na osobu druhou, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví. V některých případech se naštěstí daň, proto si raději zjistěte, jestli se tato vyjímka nevztahuje i na Vás.

O jaké případy se jedná? Třeba o novostavby nebo bezúplatný převod v rodině. Proto je potřeba se vždy informovat na místně příslušném Finančním úřadě, jestli se nevztahuje i na Váš případ. Samozřejmě pokud kupujete nemovitost přímo od nějakého prodávajícího, platbě daně z převodu se nevyhnete.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí musíte podat nejdéle do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém byl v Katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci.

Daň z nabytí nemovitosti platí vždy nabyvatel

Od změn v roce 2016 už nejsou zmatky v tom, kdo má vlastně platit daň a kdo ne. Dříve to bylo věcí dohody a kupující s prodávajícím se dohodli na společné úhradě. Od listopadu 2016 je ale zákonem stanoveno, že daň z převodu nemovitosti platí vždy nabyvatel, tedy ten, na koho je nemovitost přepisována. Pokud máte podílové spoluvlastnictví (manželé, sourozenci, partneři), platí se vždy podle výše Vašeho podílu a každý podává své vlastní daňové přiznání k platbě této daně.

Kolik za daň nabytí nemovitosti zaplatíte?

Státem stanovená výše této daně je 4% z kupní ceny nebo znaleckého posudku. Vždy se platí z vyšší částky, a vy si jednoduše spočítáte, kolik si musíte minimálně připravit navíc ke kupní ceně nemovitosti. Jak na to? Jednoduše. Buď si na kalkulačce vynásobíte kupní cenu nemovitosti koeficientem 0,04 (např. 1.500.000,- Kč kupní cena x 0,04 = 60.000,- Kč) a nebo si za každý jeden milion kupní ceny dáte stranou navíc 40.000,- Kč.

Počítejte s tím, že půjde o další znatelný náklad k Vaší hypotéce, a ne každá banka poskytne peníze i na tuto platbu, pokud přesáhnete LTV. Řešení je jednoduché. Nechte si ode mne spočítat hypotéku, a získáte nejen výhodnější podmínky, kompletní hypoteční servis s předkonzultací, ale zároveň pro Vás zajistím i peníze na úhradu této daně a potřebnou dokumentaci.

Co potřebujete na daň z nabytí nemovitosti

Jak jsem již psal, výše daně se vypočte podle vyšší částky buď z kupní ceny nebo podle znaleckého posudku. Ten vám musí zhotovit pověřená osoba. Znalecký posudek spolu s kopií kupní smlouvy odevzdáváte na Finanční úřad. Výpočet daně z nabytí se dá také určit podle tabulek Finanční správy. Tato varianta ale většinou vychází vyšší.

Co si připravit? Na zhotovení znaleckého posudku je potřeba připravit / dodat kopii kupní smlouvy, aktuální list vlastnictví, kde už jsou zapsaní noví vlastnící a také informace o nemovitosti a její fotografie.

Kolik stojí zhotovení znaleckého posudku a daňového přiznání? Samozřejmě záleží na typu nemovitosti. Kompletní zpracování se dá získat u bytových jednotek od 3.000 Kč a rodinných domů od 4.500 Kč. Znalecký posudek je většinou k dispozici do 10 pracovních dnů od dodání kompletních podkladů ke zhotovení.

Nevíte, kde si nechat zhotovit znalecký posudek? Ušetřím Vám čas i peníze. Kontaktujte mne s požadavkem a dohodneme se na dalším postupu.

 

Daň z nabytí nemovitosti má stále nesrovnalostí

V listopadu 2017 třeba soud nařídil navrácení finančních prostředků poplatníkům za daň z převodu nemovitosti, protože Finanční správa požadovala vyšší částku z důvodu špatného výpočtu, kdy u některých nabyvatelů nemovitostí počítala do kupní ceny nemovitostí i DPH.

Daň z převodu nemovitosti má samozřejmě i spoustu odpůrců, stejně, jako každá další zbytečná daň. Během jednoho převodu nemovitosti se totiž mohou sejít platby hned několika daní a to na straně prodávajícího i kupujiciho. Mám na mysli nejen daň z převodu nemovitosti, ale již uváděnou DPH, daň z příjmů a třeba i dědickou daň.

Řešíte situaci ve článku? Chcete nějaké upřesnění?
Pomohu vám s tím. Stačí jen odeslat tento formulář

Splňte si Vaše sny

jednoduše a s přehledem

Získejte postupný návod k finanční pohodě a dosažení vlastních cílů (bydlení, úspory, finanční nezávislost)
+ ZDARMA oblíbený e-book

e-book Proč se vám nedaří výhodněji spořit a investovat?

Děkuji za Váš zájem

Formulář byl odeslán

Odpovím Vám co nejdříve

S pozdravem Petr Pařízek