Prodej podílu nemovitosti – Jak získat peníze za Váš podíl

Prodej podílu nemovitosti je jednou z nejrychlejších možností, jak získat peníze v případě potřeby. Tato varianta má ale svá omezení a pravidla podle zákona. K prodeji dochází nejen při neshodách s dalším spoluvlastníkem, ale také při vypořádání dědictví a podobně.

Tím prvním je předkupní právo, díky kterému musíte za prodejní cenu nabídnout svůj podíl ostatním spolupodílníkům. Ti ale ne vždy mají peníze nebo možnost získat hypotéku. Právě proto je zde náhradní varianta, která umožní prodej podílu nemovitosti třetí osobě. K předkupnímu právu se ještě vrátím.

Je lepší prodávat hned, nebo počkat?

S vlastnictvím nemovitosti, a to i jen podílu, s sebou nese nejen výhody v užívání, ale také závazky se správou a údržbou nemovitosti. Někdy se snaží vlastníci nemovitost udržet a společně užívat třeba pro rekreaci. Jindy zase jeden z podílníků začne nemovitost užívat a hradí ostatním poměrnou část nájmu. Ne vždy jsou ale tyto dvě možnosti reálné a dlouhodobě udržitelné.

Základem je ale komunikace s dalšími spoluvlastníky. Není na škodu je dopředu informovat o svém záměru prodeje. Budou tak mít dost času si připravit financování a navrhnout cenu. Vyhnete se pak i sporům a neshodám, pokud místo prodáte podíl někomu cizímu místo někomu z rodiny, kdo už vlastní jiný podíl, nebo by podíl odkoupil.

Je lepší prodat nebo darovat?

Převod spoluvlastnického podílu na nemovitosti lze také řešit darovací smlouvou. Někomu prostě nestojí případné komplikace a neshody v rodině za to, aby vlastnil podíl na nemovitosti, který pro něj nemá finanční ani osobní hodnotu. Sepíše se proto darovací smlouva, díky které se na Katastru nemovitostí převede podíl na nového vlastníka. Při darování v rodině pak ani nemusíte platit daň z příjmu. Pouze dar ohlásí v daňovém přiznání a uplatní neplacení daně.

Podmínky pro prodej podílu nemovitosti

Jak už jsem uvedl, první a zásadní podmínkou při prodeji podílu na nemovitosti je vyřešit přednostní právo  ve prospěch dalších spoluvlastníků. Těm totiž musíte nabídnout k odkupu svůj podíl jako prvním, a to za stejnou cenu, za kterou jej pak budete prodávat dalším zájemcům. To ale platí pouze v některých případech. Tedy přesněji pokud jde o podíl z dědictví, kde je předkupní právo následujících 6 měsíců. potom můžete řešit prodej nemovitosti bez souhlasu spoluvlastníka. Tedy přesněji váš podíl.

Ne vždy ale mají spoluvlastníci podílu dostatek prostředků, aby uhradili kupní cenu nabízeného podílu. Kvůli tomu ale nemusíte mít zablokovány své finance ve spoluvlastnictví nemovitosti. Můžete prostě prodat svůj podíl někomu dalšímu, kdo se na výkupy podílů specializuje jako na jednu z variant investic.

Jak vyřešit prodej podílu nemovitosti během několika dnů

Tou nejrychlejší variantou je prodej nemovitosti se všemi podíly. S tím ale musí souhlasit všichni vlastníci. Také musí být shoda na prodejní ceně. Můžete navrhnout odkup podílu nemovitosti na dalšího podílníka s vyrovnáním.

Prodej podílu nemovitosti je příležitost pro podílové vlastníky, kteří potřebují získat peníze z prodeje a kteří nemají možnost odprodat svůj podíl dalším podílníkům, kteří si třeba nechali spočítat hypotéku a bohužel zjistili, že na to teď nemají.

Další možností je prodej podílu, který ale ne každého bude zajímat. Když totiž někdo kupuje nemovitost, řeší tím vlastní bytovou potřebu nebo využití k pronájmu. To ale v tomto případě není vždy možné. Někteří investoři ale přistupují i na tuto variantu. Nákup podílu nemovitosti totiž berou třeba jako dlouhodobou investici, kdy časem nemovitost roste na ceně.

Někomu se může hodit dobrovolná veřejná dražba. Prodej podílu nemovitosti se výjimečně řeší i prostřednictvím veřejné dražby. Tato metoda je vhodná, pokud není možné dosáhnout dohody se spoluvlastníky nebo pokud chcete zajistit, aby prodej proběhl transparentně a spravedlivě. Počítejte ale s nákladem za dražbu.

 

Prodej podílu s exekucí

Někdy se bohužel stane, že podíl zdědí někdo, kdo je v exekuci. Exekutor pak na jeho podíl uvalí exekuci, a tím se prodej podílu nemovitosti zásadně zkomplikuje. Podíl na nemovitosti totiž nemusí stačit na úhradu dlužné částky a odměny exekutora. Navíc nikdo exekutora jen tak nedonutí, aby se konala dražba spoluvlastnického podílu nemovitosti, ve které byste mohli získat tento podíl pro sebe, a ulehčíte si tím prodej.

 

Jak rychle se dá vyřešit prodej nemovitosti?

To se nedá přesně určit. Rozhoduje zde hned několik faktorů. Ať už jde o lokalitu, výši podílu, cenu podílu, stav nemovitosti, počet dalších podílníků atd. Nic ale nebrání tomu, abyste si nechali nacenit svůj podíl na nemovitosti. Získáte nejen první podklady k rozhodování, ale také nabídku od investorů. Samozřejmě mnohem výhodnější je prodej celé nemovitosti podílu všech vlastníků.

Při prodeji podílu na nemovitosti je důležité zajistit si právní podporu, zejména při přípravě smlouvy o prodeji. Advokát nebo notář může pomoci s přípravou smluv a zaručit, že jsou dodrženy veškeré právní požadavky a ochrana všech stran je zajištěna.

Odradit vás může i dlouhý prodejní proces. Prodej podílu na nemovitosti bude trvat delší dobu, než se očekává u běžných prodejů. Musíte najít vhodného kupce, provést právní úkony a přípravy, a proces může být komplikován administrativou a dalšími faktory.

Nezapomeňte ani na daňové a právní povinnosti. Prodej podílu nemovitosti přináší daňové a právní povinnosti. Je vhodné poradit se s odborníky, jako je daňový poradce nebo právník, abyste pochopili veškeré závazky a povinnosti spojené s prodejem podílu. I jako podílník při prodeji svého podílu odpovídáte, že na nemovitosti nejsou žádné právní vady, černé stavby atd.

Jak výhodněji prodat podíl na nemovitosti

Využijte prodej svého podílu na nemovitosti. Jako první krok odešlete Vaše kontaktní údaje a základní informace. Potom společně probereme jednotlivé varianty podle vaší situace a možností.

Jak si udělat opravdový pořádek ve financích?

Využijte bezplatný návod na Chytré plánování, a sami postupně uvidíte, na co je potřeba se soustředit přímo u vás. S tímto návodem mám u klientů 97% úspěšnost pro zlepšení jejich situace.

Řešíte situaci ve článku? Chcete nějaké upřesnění?
Pomohu vám s tím. Stačí jen odeslat tento formulář

Splňte si Vaše sny

jednoduše a s přehledem

Získejte postupný návod k finanční pohodě a dosažení vlastních cílů (bydlení, úspory, finanční nezávislost)
+ ZDARMA oblíbený e-book

e-book Proč se vám nedaří výhodněji spořit a investovat?

Děkuji za Váš zájem

Formulář byl odeslán

Odpovím Vám co nejdříve

S pozdravem Petr Pařízek