Až 78% domácností má pojištění, ale není pojištěno. Týká se to i vás?

Spousta domácností využívá pojištění nemovitosti, některé k němu dokonce mají i pojištění domácnosti. To je záslužné, protože se lidé snaží chránit svůj majetek. U většiny těchto pojistek je ale špatně nastaveno pojistné krytí. Dle dlouhodobého průzkumu bylo zjištěno, že až 78% domácností nemá pojištění majetku žádné, nebo jejich pojištění nekryje/není dostačující na nejčastější rizika. Při pojistných událostech tak nemusí dostat vyplacenou ani korunu, případně je vyplacená suma ponížena třeba z důvodu podpojištění. To se netýká jen majetku, ale i pojištění odpovědnosti z občanského života. To je jedno z nejlevnějších pojištění vůbec, a přesto o něm spousta z vás ani neví. S příchodem Nového občanského zákoníku lze totiž vymáhat i psychickou újmu, a samozřejmě se i snadněji vymáhají majetkové, finanční a zdravotní škody. To vše pokryje právě pojištění odpovědnosti.

Pojištění stavby a bytové jednotky

Máte hypotéku? Tak to jste si pro splnění podmínek čerpání úvěru zajistili pojištění nemovitosti. Nejčastější chybou je, že si necháte pojistit nemovitost na minimální požadovanou částku. Bance někdy postačí nastavit pojištění na nižší částku, než je skutečná cena nemovitosti, a než jsou náklady spojené s pojistnou událostí (demolice, odklizení a odvoz poškozených součástí, vybavení, suti atd.). Klienti jsou spokojeni, že mají splněnou podmínku čerpání, a platí levnější pojistku. Když pak dojde na lámání chleba, jsou díky této levnější pojistce nemile překvapeni, protože nemají nastavené potřebné pojistné krytí nebo je na nízkou částku, která nepokryje škodu a ještě kvůli podpojištění není vyplacena celá.

Pojištění domácnosti

Nejde jen o vybavení domácnosti, jako je elektronika. Při požáru nebo záplavě/povodni dojde k poškození nábytku a také oblečení. Nemluvě o nákladech s likvidací poškozených věcí. Bydlíte v bytovém domě ve vyšším patře a povodeň se vás netýká? A co věci ve sklepě, kočárkárně a společných prostorech?

Na elektroniku a cennosti je vhodné pořídit si fotodokumentaci, a také si ponechat daňové doklady, které dokládají pořízení. Ideální je nahrát si vše na uložiště na Internetu. Plně postačí Google disk. Na něj pak máte přístup odkudkoliv. Na cenné obrazy a sbírky si nechte udělat znalecký posudek. Ten bude jako záloha i u toho, kdo znalecký posudek zhotovil.

Pojištění odpovědnosti z občanského života

Další pojištění, které může ochránit váš majetek a vás před finančním postihem za neúmyslně způsobené škody, je pojištění odpovědnosti z občanského života. Toto pojištění kryje nejen vás, ale všechny osoby, které s vámi žijí ve společné domácnosti, včetně dětí. Připojistit se samozřejmě dají i domácí zvířata.

Toto pojištění kryje neúmyslně způsobenou škodu nejen na majetku, ale i na zdraví a na duševních újmách. Je to v podstatě takové osobní povinné ručení, a zejména u dětí má více než opodstatněný důvod. V průměru kolem 1.200 Kč / ročně můžete mít dostatečně pokryté škody, které způsobíte vy nebo vaši blízcí ze společné domácnosti.

Získejte jistotu, že máte dostatečně nastavené pojištění své nemovitosti, domácnosti i odpovědnosti. Odešlete vyplněný formulář a já i moji kolegové vám poskytneme potřebné informace, kontrolu pojistky a její správné nastavení.

[fc id=’18‘ align=’center‘][/fc]

Řešíte situaci ve článku? Chcete nějaké upřesnění?
Pomohu vám s tím. Stačí jen odeslat tento formulář

Splňte si Vaše sny

jednoduše a s přehledem

Získejte postupný návod k finanční stabilitě a k dosažení vlastních cílů (bydlení, úspory, finanční nezávislost) a k tomu oblíbený e-book o chybách při spoření ZDARMA.

e-book Proč se vám nedaří výhodněji spořit a investovat?

Děkuji za Váš zájem

Formulář byl odeslán

Odpovím Vám co nejdříve

S pozdravem Petr Pařízek