Krize na Ukrajině: Jak splácet hypotéku a úvěry ve Sberbank

Aktuální situace ohledně okupace Ukrajiny Ruskou federací, tedy přesněji Vladimírem Putinem, zkomplikovala situaci nejen v místě, ale zasáhla i do chodu života běžných občanů v Evropě. Ruská banka Sberbank, spíše její dceřiné společnosti v Evropě, so ocitly pod tlakem klientů, kteří se rozhodli vybrat své peníze a jít jinam. To dává smysl. V této souvislosti ale banka neměla dost prostředků na vyplacení, a proto uzavřela všechny své pobočky.

Následně došlo k jednání s ČNB. ČNB se poté rozhodla zahájit kroky k odebráni bankovní licence. Tím pádem došlo ke zmrazeni účtů k danému dni a banka nesmí podnikat pohyby s těmito účty. Následně banka umožnila výběr z účtu přes kartu, s limitem 1.000 Kč denně.

Na základě této situace se na mne začali obracet moji klienti a čtenáři tohoto webu, jak postupovat dále. Proto jsem připravil základní instrukce k tomu, jak postupovat. Jde o stav ke dni 2.3.2022.

Sberbank: Mám v bance hypotéku / splácím úvěr

Doplněno 6.3.2022: Banka bude od 7.3.2022 prostřednictvím emailové zprávy odesílat na Váš email, který mají od Vás k dispozici, další informace ke splácení Vašeho úvěru, zejména informaci o aktuální výši zůstatku na účtu pro splácení, výši měsíční splátky, den splatnosti splátky a číslo účtu pro splácení.

Pokud v této bance splácíte hypotéku nebo spotřebitelský úvěr, nezbývá, než čekat na ohlášení od banky, jak postupovat. Když teď na svůj účet ve Sberce pošlete peníze, tak se platba vrátí. Stejně tak nemůžete ani teď hned refinancovat jinde.

Co očekávat? Banka Vás v následující době osloví s tím, že byla stanovena jiná banka, která přebírá veškeré úvěry. Tam pak zašlete veškeré platby, které měly odejít. Určitě si ale ověřte, že jde opravdu o tuto banku a tuto platbu. Vždy se najdou podvodníci, kteří začnou zasílat výzvy k platbám s tím, že jim někdo naletí a peníze pošlou.

Přebírající banka převezme závazky tak, jak jsou. Určitě nebudete v registrech kvůli pozdní platbě, pokud na základě výzvy v termínu pošlete dlužné platby za uplynulé měsíce. Chyba byla na straně banky. Ověřte si také, že splátky hypotéky je včetně případné slevy za aktivní účet. To, že jste neprovedli požadované platby kartou atd. je chybou předchozí banky.

Je možné, že vám nová banka nabídne odstoupení od smlouvy bez poplatku, a vy si tak budete moci refinancovat kdekoliv jinde. Otázkou ale zůstává, zda to bude výhodné.

Ostatní banky nyní nemohou úvěry ze Sberbank refinancovat, protože nelze kam poslat peníze k vyplacení, a zbytečně by si to komplikovaly, dokud nejsou nastavená další pravidla. Nemá teď  tedy smysl cokoliv řešit v jiné bance.

Sberbank: Mám v bance svoje peníze

Vaše peníze dostanete vyplaceny v rámci plnění pojištění vkladů, a to až do výše 100.000 Euro. Tj. cca 2.500.000 Kč. Peníze vám budou po administrativě vyplaceny na vámi uvedený bankovní účet. Tato akce bude spuštěna přibližně kolem 9.3.2022. Pokud máte v bance peníze nad tuto částku, pravděpodobně pak budete muset vstoupit jako věřitel do konkurzu.

Aktuálně je ale opravdu brzo cokoliv řešit teď hned. Nezbývá, než čekat na aplikaci jednotlivých kroků s vědomím, že chyba není na vaší straně, a tím pádem vám nehrozí postih ohledně pokut nebo negativních záznamů v registrech.

Garanční systém bude nyní z Fondu pojištění vkladů vyplácet tři typy náhrad vkladů:

  • Základní, fyzickým a právnickým osobám, které byly ke dni 28.2.2022 (tzv. rozhodný den) vkladateli Sberbank CZ, a.s., a to do výše 100 % součtu jejich vkladů, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR vyhlášeného ke dni 28. 2. 2022).
  • Institucionální, vybraným institucím, na jejichž účtech jsou uloženy finanční prostředky jejich zákazníků (platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry, soudní exekutoři), a to až do výše 100 % vkladů každého jejich zákazníka v souladu s evidencí klienta, maximálně však (spolu se základními náhradami náležejícími příslušnému zákazníkovi) do limitu 2 499 500 na jednoho zákazníka.
  • Zvýšené, fyzickým osobám, které prokáží nárok na zvýšenou náhradu vkladu.

Jak si udělat opravdový pořádek ve financích?

Využijte bezplatný návod na Chytré plánování, a sami postupně uvidíte, na co je potřeba se soustředit přímo u vás. S tímto návodem mám u klientů 97% úspěšnost pro zlepšení jejich situace.

Řešíte situaci ve článku? Chcete nějaké upřesnění?
Pomohu vám s tím. Stačí jen odeslat tento formulář

Splňte si Vaše sny

jednoduše a s přehledem

Získejte postupný návod k finanční pohodě a dosažení vlastních cílů (bydlení, úspory, finanční nezávislost)
+ ZDARMA oblíbený e-book

e-book Proč se vám nedaří výhodněji spořit a investovat?

Děkuji za Váš zájem

Formulář byl odeslán

Odpovím Vám co nejdříve

S pozdravem Petr Pařízek