Drahé investiční poradenství od Ertrag und Sicherheit

Také Vás oslovili prodejci přímé investice Ertrag und Sicherheit (v překladu “Výnos a Jistota”, dále jen E&S) s argumenty o výborné možnosti nejlepší přímé investice s jednorázovým poplatkem pro celou rodinu pomocí spolupráce s jejich společností pro investiční poradenství?

Také jsem měl tuto nabídku a jelikož se zajímám o možnosti jak svým klientům a známým zajistit výhodné zhodnocení volných prostředků, sjednal jsem si informační schůzku. Popravdě mám za sebou schůzky 2 a to s odlišnými prodejci. Mohl jsem si tak udělat lepší představu o možnostech a ověřit si své poznatky.

Nesrovnalosti pro investiční poradenství od Ertrag und Sicherheit

Během této nabídky jsem zaznamenal několik zajímavostí a rozporů.

Pouze jednorázový vstupní poplatek s Ertrag und Sicherheit?
Jediné, co za Vaši investici s Ertrag und Sicherheit budete platit, je prý jednorázový vstupní poplatek, bez ohledu na výši investice, v maximální výši 50.000,- Kč. Tento poplatek pak umožní investovat Vám i členům rodiny.
Dokonce i po Vaší smrti, pokud děti zdědí tuto investici v rámci rozdělení majetku z dědictví neplatí další poplatky a nadále investují.

Skutečnost pro investiční poradenství:

Každý správce fondů si účtuje vstupní poplatky ve výši až 5% a manažerské poplatky za správu. Ty pak naleznete ve svém ročním vyúčtování. Jedná se sice o relativně nízké položky, ale vyvrací to tvrzení E&S. Od Ertrag und Sicherheit totiž dostáváte vyúčtování v angličtině a ne každý se vyzná v pojmech a hromadě čísel.
Tím pádem onen vstupní poplatek byl pouze provizí prodejcům z E&S nad rámec běžných poplatků a Vy stejně platíte normální poplatky, včetně vstupního a manažerského.

Možná rizika pro investiční poradenství od Ertrag und Sicherheit

Nejspíše dostanete doporučení vypovědět aktuální investici a přenést si naspořenou částku do E&S. Pokud tak učiníte, přijdete nejen o vstupní poplatky, které jste zaplatili do rušené investice, ale hlavně je zaplatíte znovu správci zvolených fondů. Nemluvě o dalším “poplatku za investiční poradenství pro E&S”.

Máme speciální fondy / portfolio pouze pro Ertrag und Sicherheit

To je sice možné, ale v čem je tak speciální? Vždyť své vlastní portfolio mají i jiné společnosti. Když jsme si od zástupců Ertrag und Sicherheit vyžádali ISIN těchto speciálních fondů, bylo slíbeno jejich zaslání na e-mail. Ano, tušíte správně. I přes několik urgencí se tak dodnes nestalo. V podstatě tak nelze potvrdit ani vyvrátit jejich tvrzení. Dle mého názoru jde spíš o první variantu. Pokud bychom měli ISIN k dispozici, mohli bychom porovnat vývoj v posledních letech, rozložení fondu a jeho zaměření.

ISIN je mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které je přidělováno pro účely obchodnování s ním.

Jde o dvanáctimístný alfanumerický kód. První dva znaky tvoří kód státu, dalších devět znaků představuje číselný kód cenného papíru a poslední cifra je kontrolní číslice

Jen v mimořádných případech není možné fondy E&S pořídit i jinde. Proto mám také dojem, že se prodejci snažili tyto podklady zamlčet záměrně.

Investice napřímo pouze s E&S
Jen s Ertrag und Sicherheit prý můžete investovat napřímo třeba do Franklin Templeton a pod. Nějak jsem nechápal tento argument. Bylo mi tedy vysvětleno, že jiné společnosti (samozřejmě útok na Conseq a pod.) mohou zkrachovat a já o své peníze přijdu.

Další lež
I kdyby tyto společnosti zkrachovali nebo ukončili svojí činnost v České republice, jsou to stále jen správci fondů. Nemají přístup ani k Vašim investicím a už vůbec ne k penězům. Ty jsou uloženy v depozitu zvolené banky. Prodejci Ertrag und Sicherheit takto jen falešně argumentují a snaží se očerňovat jiné společnosti.

Řešíte situaci ve článku? Chcete nějaké upřesnění?
Pomohu vám s tím. Stačí jen odeslat tento formulář

Splňte si Vaše sny

jednoduše a s přehledem

Získejte postupný návod k finanční pohodě a dosažení vlastních cílů (bydlení, úspory, finanční nezávislost)
+ ZDARMA oblíbený e-book

e-book Proč se vám nedaří výhodněji spořit a investovat?

Děkuji za Váš zájem

Formulář byl odeslán

Odpovím Vám co nejdříve

S pozdravem Petr Pařízek